undersida_utfyllnad3

Vår bakgrund

Sellbergs behandlingshem (Holmens HVB AB byte namn 2018) och har funnits sedan 2002

I vissa fall kan vi erbjuda korta/akuta placeringar. Vår målgrupp är flickor och pojkar i åldrarna 12-19 år med relationsproblem, svåra hemförhållanden, skolproblem och ungdomar med riskbeteende mot kriminalitet och missbruk. Placeringarna sker enligt SoL och LVU. Vi kan erbjuda ett helhetskoncept med akutplatser, behandlingsplatser samt utslussningsplats. Vi har tillstånd för totalt 7 ungdomar.

Vårt verksamhetsmål
Behandlingshemmet är beläget i den lugna byn Nyborg som ligger 1 mil utanför Kalix och 1 timme från Kallax flygplats i Luleå. Här finns de bästa möjligheterna för ungdomarna att få växa upp i en lugn och trygg miljö.

Målet att efter likna en hemliknande miljö där möjligheter till närhet och att bygga relationer är en grundförutsättning i vårt förändringsarbete. Det är i samspelet med andra människor som man utvecklas. Personal deltar i praktiska vardadssituationer. Det visar på alternativa tillvägagångssätt när konflikter uppstår och arbetar för förändringar av dåliga mönster och relationer.

Vi hittar individuella lösningar för varje ungdom som placeras hos oss när det gäller behandling, skolgång, praktik, arbete, fritidssysselsättning etc.

Målet är att ungdomen ska förbättra sin livssituation och hitta verktyg och resurser för att klara ett eget boende med ett fungerande socialt kontaktnät.