Här hittar du oss

Holmenvägen 27
952 50 Kalix-Nyborg
info@holmen27.nu

Tomas Lindqvist
Tomas Lindqvist
Föreståndare
Eva Hjerpe
Boende Chef

Sellbergs Behandlingshem AB

Adress Holmenvägen 27,
952 50 Kalix-Nyborg
Telefon: 0923-211 80 Epost: info@holmen27.nu Telefon: 0923 - 211 65 Telefon: 0702054483

Mail via formulär